Visie

Missie

SBO Michaëlschool is de school die het beste uit iedere leerling haalt. Zodat deze met vertrouwen in zichzelf de volgende stap in zijn toekomst zet.

Visie

Voor onze leerlingen is leren niet altijd vanzelfsprekend en even gemakkelijk. Wij geloven in groei en ontwikkeling van iedere leerling door te zorgen voor verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Wij zijn daarin ambitieus.

Iedere leerling heeft unieke kwaliteiten, unieke mogelijkheden en unieke behoeften. Wij zien wat iedere leerling nodig heeft om te kunnen groeien. Deze onderwijsbehoefte is het uitgangspunt voor de manier waarop we ons onderwijs en ondersteuningsaanbod vormgeven en vormt de basis van waaruit we als team samenwerken met elkaar, de leerling, zijn ouders/verzorgers, de omgeving en de professionals.

De groei en ontwikkeling van iedere leerling is een gedeelde verantwoordelijkheid van het hele team. We omarmen de verschillen tussen leerlingen, leerniveaus, leerkrachten en omgevingsfactoren: wij zoeken naar samenhang in deze verscheidenheid om zo met en van elkaar te leren en de leeropbrengsten te vergroten.

Om leerlingen optimaal tot ontwikkeling te laten komen, werken wij actief samen met ouders/verzorgers en met professionals. Waar nodig zoeken wij verbinding tussen onderwijs en zorg, niet gebonden aan schooltijden of de grenzen van ons schoolgebouw. Ook betrekken we leerlingen bij hun eigen leerproces. Zo vergroten wij hun vertrouwen in eigen kunnen.

De onderzoekende houding van ons team zorgt voor onderbouwde keuzes voor effectief onderwijs. Wij werken handelingsgericht en toetsen continu onze kwaliteit om zo het leerrendement van iedere leerling zo hoog mogelijk te laten zijn.

In een stimulerende en krachtige leeromgeving geven wij betekenisvol onderwijs waarbij we focussen op de kernvakken. We stellen hoge maar haalbare doelen die passen bij de mogelijkheden van de leerling en we denken daarbij altijd in kansen en oplossingen. Wij zorgen voor een veilig en duidelijk pedagogisch klimaat waarin we onze leerlingen handvatten bieden voor het omzetten van positief gedrag in de schoolsituatie naar hun dagelijks leven. Zo helpen we iedere leerling op weg naar zelfstandigheid en aansluiting bij de maatschappij, op de manier en het niveau dat hem of haar het beste past.