Uitsmijters

Uitsmijters

Wij zijn de Uitsmijters, en bijna iedereen gaat dit jaar de school verlaten.

Wij hebben in groep 8B ‘het gewone programma’. Dat wil zeggen: wij krijgen taal, rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen, handvaardigheid, catechese, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, gym en Kanjertraining.  Daarnaast is er bij de schoolverlaters extra ruimte voor Engels, kennis over ‘de mens’, EHBO en ook seksuele voorlichting.

Schoolverlater zijn geeft een speciaal gevoel. Daar sluiten wij natuurlijk bij aan door wat speciale activiteiten naast het gewone lesprogramma aan te bieden.  Wij zullen een aantal bij de leeftijd passende excursies maken én daarnaast samen toe werken naar het uiteindelijke schooladvies voor de middelbare school. Daarnaast gaan we natuurlijk op schoolkamp en spelen we aan het einde van het jaar een mooie schoolmusical!

8B-er zijn is leuk, spannend, geeft een ander gevoel én de lat wordt hoog gelegd. Je hebt dit jaar nog één keer de kans om te laten zien wat je in huis hebt. De toetsen die dit jaar aan bod komen, geven aan op welke school jij je in de nabije toekomst kunt aanmelden.

Kortom: 8B staat voor allemaal leuke vakken, leuke excursies, hard werken, toetsen, gezelligheid in de groep en een mooi afscheid! Wij gaan er een top jaar van maken, het laatste jaar op de basisschool! 

Groeten, juf Astrid en meester Marcel