Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel

Welke leerlingen bezoeken onze school?

SBO Michaëlschool is een school voor speciaal basisonderwijs, bedoeld voor leerlingen die zijn aangewezen op een specifiek pedagogisch klimaat of een specifieke aanpak. Wij richten ons als school op die leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun ontwikkeling en zich door een vaak complexe problematiek de leerstof van het basisonderwijs niet vanzelfsprekend eigen maken. Van complexe problematiek is sprake bij de volgende factoren (of een combinatie van factoren):

Kinderen, die op SBO Michaëlschool zitten, hebben beperkte leermogelijkheden, waardoor ze op een gegeven moment aangewezen zijn op het SBO. Veelal komt dit door hun manier van ontwikkelen, leren en opnemen van nieuwe leerstof. De vorderingen op leergebied blijven, ondanks veel variatie, herhaling en aanbieding in kleine stapjes, toch achter op het tempo en eindniveau van de gemiddelde leerling van het reguliere basisonderwijs. 

Hier kunt u het  Schoolondersteuningsprofiel downloaden.

Schoolloopbaan na het SBO

Ongeveer 40% van onze leerlingen gaat naar het praktijkonderwijs. De leerlingen gaan daar vanaf ongeveer 15 jaar stage lopen. Tussen hun 18e en 20e jaar stromen ze dan door naar een reguliere baan of naar een plek op de sociale werkplaats.  Leerlingen die zich cognitief goed ontwikkelen, gaan door naar een ROC waar ze een opleiding op niveau 1 of 2 kunnen volgen.
Tussen de 40% en 60% van onze leerlingen gaan naar het VMBO.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
{module:"Newsletter",group_id:""}