Vakcoördinatoren

Vakcoördinatoren

Lezen

De leescoördinator draagt zorg voor het leesonderwijs.
                                                 
Anne van Aalst                                                                  Monique Teske
a.vanaalst@kpoa.nl                                                         m.teske@kpoa.nl

Taal

De taalcoördinator draagt zorg voor het onderwijs op taalgebied. De taal-coördinator is verantwoordelijk voor de domeinen Taalontwikkeling en Begrijpend Lezen.

Lisette Cornelisse
l.cornelisse@kpoa.nl

Rekenen

De coördinator rekenen draagt zorg voor het rekenonderwijs, zij bespreekt met de leerkrachten de groepsoverzichten en groepsplannen. Op deze manier willen we voor iedere leerling de juiste aanpak realiseren. Nieuwe ontwikkelingen binnen het rekenonderwijs en de doorgaande leerlijn zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Marcel van keken
m.vankeken@kpoa.nl

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
{module:"Newsletter",group_id:""}