Doorzetters

Doorzetters

Hallo, wij zijn de Doorzetters.

De Doorzetters is een groep 6/7. 

Dit jaar gaan we door de lessen PBS en de Kanjertraining werken aan goed gedrag. Als dat lukt geven we elkaar natuurlijk complimenten, zo hoort dat. Ook staat het vak catechese op het programma, zodat we begrip krijgen voor elkaar en ieders geloofsovertuiging. 

We gaan dit jaar met elkaar flink doorzetten met rekenen, lezen en taal.

In de groep van de Doorzetters gaan we naast rekenen, lezen en taal aan de slag met aardrijkskunde, natuur en geschiedenis waarbij het belangrijk is dat je goed begrijpend moet kunnen lezen. Dit doen we met Nieuwsbegrip waar kinderen ook thuis mee aan de slag gaan.

Creativiteit kunnen we op heel veel manieren vorm geven met tekenen, handenarbeid, muziek, drama en dans.

Een gezonde leerling leert en presteert beter dus vinden we het normaal dat iedereen gezond eet op school. Voor de eerste pauze eten we fruit en knabbelgroenten. Mmmm, lekker en gezond.

Verder werken we op dinsdagochtend en dondermiddag aan onze lichamelijke vaardigheden bij gym. Als we onze energie voor de juiste dingen gebruiken kunnen we heel ver komen en allemaal mooie vorderingen maken. Het is dus belangrijk om uitgerust en positief te zijn over jezelf en de anderen want dat helpt echt.

We gaan er met elkaar een goed, gezellig en leerzaam schooljaar van maken.

Groeten van juf Veronica