Doorzetters

Doorzetters

Hallo, wij zijn de Doorzetters.  

We zijn een gezellige groep, waar we goed voor elkaar zorgen. Dat geeft een veilig gevoel, wat we allemaal prettig vinden. We nemen iedere dag het rooster door en weten welke lessen we gaan leren. Zo weten we allemaal waar we aan toe zijn.

We gaan dit jaar met elkaar flink aan het doorzetten met rekenen, lezen en taal. Met taal werken we met de methode ‘Taal actief’, met rekenen werken we met de methode ‘Alles telt’ en met lezen werken wij met de methode ‘Station Zuid’. Met lezen letten niet alleen heel goed op moeilijke lange woorden lezen, maar ook op tempo en nauwkeurig lezen.

In de groep van de Doorzetters gaan we naast rekenen, lezen en taal aan de slag met aardrijkskunde, natuur en geschiedenis, waarbij het belangrijk is dat je goed begrijpend moet kunnen lezen. Dit doen we met Nieuwsbegrip waar kinderen ook thuis mee aan de slag gaan.

Dit jaar gaan we door de lessen PBS en de Kanjertraining werken aan goed gedrag. Als dat lukt geven we elkaar natuurlijk complimenten, zo hoort dat. Ook staat het vak catechese op het programma, zodat we begrip krijgen voor elkaar en ieders geloofsovertuiging. Creativiteit kunnen we op heel veel manieren vorm geven met tekenen, handenarbeid, muziek, drama en dans.

Een gezonde leerling leert en presteert beter dus vinden we het normaal dat iedereen gezond eet op school. Voor de eerste pauze eten we fruit en knabbelgroenten. Mmmm, lekker en gezond.

Verder werken we op dinsdagmiddag en dondermiddag aan onze lichamelijke vaardigheden bij gym. Als we onze energie voor de juiste dingen gebruiken kunnen we heel ver komen en allemaal mooie vorderingen maken. Het is dus belangrijk om uitgerust en positief te zijn over jezelf en de anderen want dat helpt echt.

Als we hard hebben gewerkt, gaan we op de vrijdag naar de markt om inkopen te doen. We gaan dan met z’n allen lekkers, maar ook gezonde recepten maken. Dat wordt altijd smullen!

 We gaan er met elkaar een goed, gezellig en leerzaam schooljaar van maken.

 Groeten van juf Veronica en juf Marloes E