Spoorzoekers

Spoorzoekers

De Spoorzoekers is een bovenbouwgroep met 16 leerlingen, 5 jongens en 11 meisjes.

Op maandag en dinsdag krijgen ze les van juf Monique en op woensdag t/m vrijdag van meester Marcel.

De dag beginnen we altijd met een taalles en daarna gaan we groeps-doorbroken rekenen. Verder hebben we in de bovenbouw veel verschillende vakken, zoals: natuur, Engels, muziek, gym, geschiedenis, aardrijkskunde, technisch-en begrijpend lezen. Tevens doen we ook aan catechese en aan kanjertraining en PBS, goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om goed met elkaar om te gaan en goed voor elkaar te zorgen.

Daarnaast gaan we dit jaar weer een stapje verder met het leren werken op de laptops, daarna gaan we een Power Point maken voor een boekenbeurt. Op het internet en in de bieb gaan we leren zoeken naar informatie voor een werkstuk over een onderwerp, waar ze bij de start nog (bijna) niets van weten. Vervolgens moeten ze dit dan presenteren in een spreekbeurt.

We zouden graag zien, dat de Spoorzoekers zich het lopende jaar steeds meer gaan richten op de wereld om hun heen. Dit proberen we te stimuleren, door naast de Wereld Oriëntatie vakken, ook soms samen een stukje uit een krant te lezen of van een site te bekijken, of samen te kijken naar bijvoorbeeld het Jeugdjournaal en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dit kan in verschillende werkvormen, zodat deze bovenbouwers ook leren om hun eigen mening te ontdekken en te leren verwoorden.

De Spoorzoekers werken natuurlijk hard, maar we zorgen er wel voor dat we ook genoeg tijd hebben om leuke dingen te doen met elkaar, zoals: samen spelletjes doen of zelf gekozen muziek luisteren of knutselen en tekenen.