Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in de school. Het bestuur beslist niet zomaar wat er met en in de school gebeurt. Over belangrijke zaken is er eerst overleg met de medezeggenschapsraad.

De MR overlegt met directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Over sommige zaken mag de MR alleen maar adviseren, maar er zijn ook zaken waarvoor instemming van de MR vereist is. De leden van de MR vertegenwoordigen ouders en leerkrachten. Zij werken aan de hand van een medezeggenschapsreglement.

Op bovenschools niveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Leden MR


Voorzitter   
Lisette Cornelisse (leerkracht, 033 4721604)

Ik ben Lisette Cornelisse.
Dit is mijn 11e schooljaar op SBO Michaëlschool, daarvoor heb ik 12 jaar gewerkt op een andere school binnen de KPOA. Vanaf september 2015 zit ik in de MR.
Ik ben twee dagen leerkracht van de Sterren en daarnaast ben ik taalcoördinator op school. Ik doe mijn werk met veel plezier en ik vind het ook erg leuk om mee te denken met allerlei zaken waar de MR zich mee bezig houdt. Om mij goed voor te bereiden op mijn werkzaamheden in de MR, heb ik de MR cursus gevolgd. In mijn vrije tijd doe ik veel aan hardlopen en geniet ik van mooie herinneringen maken!


Secretaris   
Marnix Roodschild Koning (leerkracht, 033 4721604) 

Ik ben Marnix Roodschild Koning. 
Dit is mijn 8de schooljaar op SBO Michaëlschool. Ik geef vijf dagen per week les aan de Bikkels. In deze groep leren veel kinderen voor het eerst letters en woorden lezen. Het aanvankelijk leesproces is een magisch moment voor de leerlingen en erg leuk en leerzaam om te begeleiden als leerkracht! Buiten mijn werk ga ik graag naar de film of naar muziekconcerten. Dit schooljaar neem ik voor de derde keer zitting in de MR. Van de vergaderingen maak ik de notulen waarin staat wat er allemaal besproken is.


Lid               
Astrid van Gent (ouder)

Ik ben de moeder van Lucas van Gent. Hij zit in de groep Spoorzoekers.
Vanaf het moment dat Lucas op SBO Michaëlschool kwam, voelde ik me "thuis" op deze school, en dat midden in de corona tijd. Toen ik hoorde dat de MR nog een ouder zocht, heb ik me dan ook meteen opgegeven. Eerst heb ik als "extra lid" alleen geluisterd en nu ben ik dan ook echt lid. Ik denk graag met de school mee vanuit het oogpunt van de ouder. Zo kunnen we met z'n allen de school nog beter maken.
In het dagelijks leven ben ik medewerker Servicedesk bij een kwaliteitskeurmerk instituut. Daarnaast houd ik van wandelen, gezelligheid en vakanties.


Lid               
Natasja Buitenhuis (ouder)

Ik ben de moeder van Ruben uit de groep de Toppers. Ik ben twee jaar jaar lid van de MR. De reden dat ik in de MR ben gegaan is dat ik het belangrijk vind om als ouder meer betrokken te zijn bij zaken in en rondom de school. Ik hoop op deze wijze de stem van de ouders te laten horen en een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van onze kinderen. In het dagelijks leven ben ik jeugdverpleegkundige. 

Lid GMRLid
Marcel van Keken (leerkracht, 033 4721604)

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
{module:"Newsletter",group_id:""}