Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in de school. Het bestuur beslist niet zomaar wat er met en in de school gebeurt. Over belangrijke zaken is er eerst overleg met de medezeggenschapsraad.

De MR overlegt met directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Over sommige zaken mag de MR alleen maar adviseren, maar er zijn ook zaken waarvoor instemming van de MR vereist is. De leden van de MR vertegenwoordigen ouders en leerkrachten. Zij werken aan de hand van een medezeggenschapsreglement.

Op bovenschools niveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Leden MR

Marnix Roodschild Koning (leerkracht, 033 4721604) 
Lisette Cornelisse (leerkracht, 033 4721604)
Astrid van Gent (ouder)
Natasja Buitenhuis (ouder)
 

Lid GMR

Marcel van Keken (leerkracht, 033 4721604)

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
{module:"Newsletter",group_id:""}