Sterren

Sterren

 

Bij de Sterren hebben we twee juffen: juf Esmee en juf Lisette. Juf Esmee is er op maandag, dinsdag en om de week op woensdag. Juf Lisette is er om de week op woensdag en de donderdag en vrijdag.   Elke dag starten we met het bespreken van het dagprogramma. Zo weten we allemaal wat we gaan doen. En dat is niet niks, want we werken hard bij de Sterren!  We leren zo goed en snel mogelijk lezen met ‘Station-Zuid’. We lezen verhalen voor-koor-door en oefenen met woordrijen op tijd. Met ‘Nieuwsbegrip’ leren we hoe we kunnen begrijpen wat we lezen. Ook lezen we uit biebboeken, stripboeken en informatieboeken. Door veel te oefenen worden we steeds een beetje beter. Oefen thuis ook lekker mee!   Met taal werken we met de methode ‘Taal Actief’. We leren veel nieuwe woorden. Hier doen we ook vaak korte spelletjes mee. Deze spelletjes helpen ons de woorden te onthouden. Ook leren we lidwoorden, zelfstandig naamwoorden en bijvoeglijk naamwoorden uit een zin te halen. Op SBO Michaëlschool rekenen we groepsdoorbroken: iedereen rekent in zijn of haar eigen rekengroep met de methode ‘Getal & Ruimte Junior’. 

Een prettige sfeer in de klas vinden we belangrijk bij de Sterren. We hebben daarom ook veel aandacht voor Kanjertraining en de PBS-lessen. We leren hoe je op een fijne manier met elkaar omgaat en hoe je ruzies kan oplossen. We voeren regelmatig gesprekken met elkaar, over leuke en over lastige onderwerpen. Voor ons is het belangrijk dat iedereen in de klas mag zijn, wie hij of zij is. Daar geven we elkaar de ruimte voor.    

Gymmen doen we twee keer per week, op dinsdag en donderdag. Er wordt ook volop geknutseld met allerlei verschillende materialen. Naast alle leervakken, is er ook veel aandacht voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Ook leren we ook over de wereld om ons heen. We hebben geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer en natuur. We kijken samen naar het Jeugdjournaal en Het Klokhuis. Engels krijgen we ook dit schooljaar. We werken met de methode Take it easy. De Sterren krijgen dit schooljaar een boekenbeurt. Het is fijn als ouders dit samen met hun zoon of dochter voorbereiden. En je kunt niet alleen peebies verdienen voor de hele klas, maar ook smileys voor jezelf. Die smileys kun je weer omruilen voor iets leuks. We werken soms ook op de laptops, we werken dan in MOO. In MOO kunnen we ook thuis werken, alle leerlingen hebben hun eigen inlogcode gekregen. Begrijpend lezen is heel erg belangrijk, dus dat moet goed worden geoefend. Dit mag dan ook begeleid worden thuis.

Het is allemaal niet niks! Zoals jullie lezen wordt heel wat geleerd bij de Sterren...natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning, zodat we goed in balans blijven. Op naar een prettig schooljaar samen!