Sterren

Sterren

De Sterren is een gezellige groep. We hebben twee juffen in de groep; juf Karin en juf Lisette. Juf Karin is op maandag, dinsdag en woensdag in de groep, juf Lisette is er op donderdag en vrijdag.

Bij de Sterren wordt flink hard gewerkt: bij taal leren ze veel nieuwe woorden en oefenen we met het maken van goede zinnen. We zoeken bijvoorbeeld ook naar werkwoorden, lidwoorden, zelfstandig naamwoorden en leren ook nog over bijvoeglijke naamwoorden. Best moeilijk!

Met lezen oefenen we lastige lange woorden. We lezen ook uit biebboeken. De juffen willen ook graag dat we veel thuis lezen en vooral veel plezier hebben in lezen.

Met rekenen zijn we dit schooljaar gestart met een nieuwe rekenmethode. Iedere leerling werkt in zijn of haar eigen rekengroep.

Bij aardrijkskunde kijken we naar hoe een stad of dorp is ingericht en bij geschiedenis werken we over jagers en boeren.

Engels krijgen we ook dit schooljaar. We werken met de methode Take it easy.

Gymmen doen we twee keer per week, op dinsdag en vrijdag. Ook oefenen we regelmatig met de Kanjerpetjes, we leren hoe je op een fijne manier met elkaar omgaat en hoe je ruzies kan oplossen. Er wordt ook volop geknutseld, met allerlei verschillende materialen.

En je kunt niet alleen peebies verdienen voor de hele klas, maar ook smileys voor jezelf. Die smileys kun je weer omruilen voor iets leuks.

De Sterren horen bij de bovenbouw, dus dat betekent dat we een pauze hebben, zonder fietsjes en karren. Je kunt voetballen, "iemand-is-hem-niemand-is-hem" spelen en natuurlijk lekker klimmen, klauteren en duikelen, op de schommel en de supernova. 

De Sterren hebben iedere dag fruit bij zich. 

We werken soms ook op de laptops, we werken dan in MOO. In MOO kunnen we ook thuis werken, alle leerlingen hebben hun eigen inlogcode gekregen. Begrijpend lezen is heel erg belangrijk, dus dat moet goed worden geoefend. Dit mag dan ook begeleid worden thuis.

Naast alle leervakken, is er ook veel aandacht voor zelfstandigheid. We leren steeds meer zelf dingen op te lossen.

Een goede sfeer in de klas vinden we enorm belangrijk. We hebben daarom ook veel aandacht voor Kanjertraining en de PBS-lessen. We voeren regelmatig gesprekken met elkaar, over leuke en over lastige onderwerpen. Voor ons is het belangrijk dat iedereen in de klas mag zijn, wie hij of zij is. Daar geven we elkaar de ruimte voor. 

Verder krijgen we gymles van juf Rosalie. Juf Dominique, meester Anne en juf Annejet komen ons extra hulp geven.

De Sterren krijgen dit schooljaar een boekenbeurt. Het is fijn als ouders dit samen met hun zoon of dochter voorbereiden.

Daarnaast willen we graag dat de Sterren meer leren over de wereld om ons heen, dus samen kijken we elke schooldag ook naar het Jeugdjournaal en naar overblijf tv van Klokhuis. Het is fijn, als ouders 's avonds ook kijken -met hun kind(eren)- naar het Jeugdjournaal of Klokhuis, dit is gezellig en leerzaam

De Sterren gaan er een fijn jaar van maken waarin we veel nieuwe dingen gaan leren en goed en gezellig met elkaar om blijven gaan.