Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

De ouderraad van de school heeft tot taak:

• te bevorderen dat de ouders zich voor school interesseren
• te bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten
• de belangen van ouders en kinderen te behartigen
• evenementen mede te organiseren en uit te voeren
De ouderraad komt regelmatig bij elkaar en krijgt advies van een teamlid dat zitting heeft in de ouderraad. De ouderraad informeert de ouders van de school door het plaatsen van mededelingen en/of verslagen in onze nieuwsbrief.

Contactpersoon vanuit school:

Natasha Davies
e-mail: n.davies@kpoa.nl of tel: 033 760 1 761

Ouderbijdrage

Elk jaar ontvangt u van de ouderraad een uitnodiging om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.
De penningmeester van de ouderraad legt jaarlijks aan u verantwoording af over de inkomsten en de uitgaven. Het betalen van de ouderbijdrage is vrijwillig, uw kind doet mee aan alle activiteiten, maar niet betalen kan wel betekenen dat uw kind niet kan deelnemen aan de schoolreis of het schoolkamp.
Mocht betalen van de ouderbijdrage bezwaarlijk zijn dan is er een mogelijkheid om een broep te doen op de Stichting Leergeld.
De ouderbijdrage bedraagt € 60,00.
Er is geen extra bijdrage voor het  schoolkamp van de schoolverlaters. 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u van de school een nota met daarop het te betalen bedrag.
Wij verwachten het geld vóór 1 november te hebben ontvangen.
Van dat geld betaalt de ouderraad alle extra’s zoals:

 Bij het management mag u ook contant betalen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
{module:"Newsletter",group_id:""}