Bikkels

Bikkels

Naast dat het ontzettend gezellig is in de Bikkelgroep, wordt hier ook de basis voor het verdere lees- en rekenonderwijs gelegd. Een belangrijke jaargroep. Elke dag starten wij met een vaste werkwijze. De Bikkels gaan aan hun eigen tafel kleuren in hun kleurboek of lezen in hun leesboek, wij zingen een welkomstlied en nemen het dagprogramma door. Daarnaast is er ook voldoende ruimte voor verhalen die de leerlingen kwijt willen. Door deze vaste structuur weten de leerlingen waar zij aan toe zijn.

Wij werken met de methode ‘Lijn 3’ voor ons aanvankelijk leesonderwijs. In deze methode staat ‘de letter’ centraal. Dit bevordert de klank-tekenkoppeling en is daarom een uitkomst voor leerlingen die het aanleren van letters en woorden lastig vinden. De letters worden bijvoorbeeld ondersteund met klankgebaren. Na de kerstvakantie focussen wij ons vooral op tempolezen. Uiteraard wordt er aan het begin van het jaar gekeken naar het leesniveau van uw kind, zodat zij verder kunnen werken op eigen niveau. Wij werken in leesgroepen waarbij onze onderwijsassistenten ook begeleiding bieden. Op deze manier kan uw kind in een kleine groep leerlingen aan zijn of haar leesniveau werken. Het is belangrijk dat leerlingen ervaren dat lezen leuk kan zijn. Tijdens de kerst maken de Bikkels bijvoorbeeld een digitaal prentenboek.

In de rekengroep van de Bikkels werken wij aan het aanvankelijk rekenproces. Hierin staat het getalbegrip centraal. Wij starten met telactiviteiten t/m 20, waarbij we gebruik maken van verschillende materialen zoals, fiches, blokjes, getalkaartjes, kralenkettingen en het rekenrek. Wanneer de kinderen weten wat een bepaalde hoeveelheid is, beginnen wij met het splitsen van hoeveelheden. Naast het oplossen van kale sommen t/m 20, besteden wij ook aandacht aan verhaalsommen. Dit is voor veel leerlingen nog lastig. Zij leren hierbij de som zelf uit een verhaal te halen en deze op te lossen. Ook tijdens de rekenles werken wij met niveaugroepen. Wij werken met de rekenmethode ‘Getal & Ruimte Junior’ en ‘Met sprongen vooruit’.

De sfeer en groepsdynamiek is belangrijk bij de Bikkels. Een positieve sfeer waarin wij aardige dingen tegen elkaar zeggen en behulpzaam zijn, komt het leerproces ten goede. Twee keer per week krijgen de leerlingen PBS lessen aangeboden. Bikkels leren bijvoorbeeld hoe zij op gepaste wijze door het schoolgebouw kunnen lopen. Het versterkt gewenst gedrag en voorkomt probleemgedrag. Daarnaast leren wij met behulp van de methode ‘Kanjertraining’ om de Bikkels sociaalvaardig te maken.

Naast al dat harde werken, is er ook ontspanning voor de Bikkels. Elke vrijdagmiddag wordt er begeleid gespeeld in het lokaal. Leerlingen kunnen kiezen tussen een gezelschapsspel, de themahoek of een spel op het digitaal schoolbord. Daarnaast plannen wij ook regelmatig een uitje naar de speeltuin, of doen wij leuke activiteiten in het lokaal. Zo maken wij met Sinterklaas bijvoorbeeld pepernoten, tijdens kerst maken wij kerststukjes en rondom Pasen schilderen wij eieren.

Vriendelijke groet, Meester Marnix