Excellente school

Excellente school 2021/2022 - 2024/2025           

SBO Michaëlschool heeft sinds 2013 het predicaat Excellente School gekregen en is daarna verder gegaan op de ingeslagen weg. Die weg wordt gekenmerkt door opbrengstgerichtheid, vakmanschap en een positief schoolklimaat. Deze eigenschappen komen samen in het excellentieprofiel van de school, dit is door de schoolleiding en de leerkrachten omschreven als "een ondernemende organisatie met educatief partnerschap".

De jury is onder de indruk van de manier waarop SBO Michaëlschool een positief pedagogisch klimaat creëert en onderwijs en zorg met elkaar verbindt. Hierdoor is de school in staat haar leerlingen optimaal te laten leren en zich te ontwikkelen. Deze werkwijze kan als voorbeeld dienen voor andere scholen.

De school verbindt onderwijs en zorg op een aansprekende wijze met elkaar In het excellentieprofiel van de school is de verbinding van het onderwijs en de zorg met elkaar een nieuw element. De basis hiervoor is de jarenlange werkwijze met het programma Positive Behavior Support (PBS) en de Kanjertraining. Dit zorgt voor structuur en rust in de school, waardoor er ruimte ontstaat voor de doorontwikkeling van het profiel.

Door intensieve individuele behandeling van de problematiek bij de leerlingen in een schoolse setting aan te bieden, komt de school nog meer tegemoet aan de individuele ondersteuningsbehoefte van elke leerling. De school werkt intensief samen met externe deskundigen, zoals de medewerkers van de zorginstelling ’s Heeren Loo. De jury kon tijdens het schoolbezoek kennismaken met deze aanpak. De jury was onder de indruk van de rust in de school en de vele interventies die de school de leerlingen en de ouders aanbiedt.

De school genereert meetbare, zichtbare en merkbare opbrengsten De opbrengsten van dit profiel zijn meetbaar, zichtbaar en merkbaar in de school. Het aantal incidenten is verminderd en door een nauwgezette registratie weet de school haar aanpak voortdurend aan te passen. De school heeft de ambitie om goede leerresultaten te bereiken en heeft daarvoor eigen normen vastgesteld. Zij genereert een goede uitstroom naar een vervolgschool.

Er is een gedegen systeem van kwaliteitszorg. De school heeft haar kwaliteitszorg goed op orde met een uitgebreid systeem van kwaliteitskaarten. De deskundigheid van het team heeft alle aandacht en ook op dat gebied werkt de school goed samen met anderen. Ouders en leerlingen hebben veel waardering voor de werkwijze en de aanpak van de school en weten dit op een aansprekende wijze te verwoorden.

De jury is van mening dat de ervaringen van SBO Michaëlschool veel andere scholen kan helpen om hun werkwijze aan te passen en te verbeteren.


Juryrapport Excellente Scholen 2021/2022 - 2024/2025

  

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
{module:"Newsletter",group_id:""}