Excellente school

Excellente school 2013 -2018          

SBO Michaëlschool heeft sinds 2013 het predicaat Excellente School gekregen en is daarna verder gegaan op de ingeslagen weg. Die weg wordt gekenmerkt door opbrengstgerichtheid, vakmanschap en een positief schoolklimaat. Deze eigenschappen komen samen in het excellentieprofiel van de school, dit is door de schoolleiding en de leerkrachten omschreven als "een ondernemende organisatie met educatief partnerschap".

De opbrengstgerichtheid blijkt uit de wijze waarop de schoolleiding en het team zich goed bewust zijn van hun leerlingenpopulatie, voortdurend bezig zijn om de leerresultaten van hun leerlingen te verbeteren en goede opbrengsten te genereren voor de kernvakken. Door met ambitiekaarten streefdoelen te formuleren voor de komende jaren en deze te concretiseren per schooljaar, schept de school duidelijkheid over de richting die ze wil gaan. Er is sprake van een breed gedragen beleid. Voor de leerlingen worden streefdoelen geformuleerd op cognitief en pedagogisch gebied en deze worden waar nodig bijgesteld. Hierdoor zijn de leerlingen goed in beeld en kan het team ze uitdagen tot presteren. De eindopbrengsten van de laatste jaren laten een steeds stijgende lijn zien.

Het vakmanschap van schoolleiding en leerkrachten is op veel terreinen zichtbaar. Het inzetten van vakcoördinatoren is daarbij een goede keuze. Het bevordert de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen op school- en op groepsniveau. Het draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en daarmee aan de algehele kwaliteitsontwikkeling. Het zelfontwikkelde kwaliteitszorgsysteem is van hoog niveau en kan als voorbeeld dienen voor anderen. De schoolleiding en de leerkrachten zoeken naar externe partners om daarmee steeds meer kennis in de school te brengen. Ze zijn zelf zeer bereid hun kennis weer te delen met anderen. De school heeft daarom een aantal externe educatieve ketenpartners waarmee ze samenwerkt, en schoolleiding en leerkrachten participeren in verschillende netwerken om hun kennis te delen.

Een belangrijke voorwaarde om ambities waar te maken en goede resultaten te behalen, is het positieve schoolklimaat dat rust en veiligheid creëert voor leerlingen en ouders. Dit is tijdens een bezoek aan de school merkbaar en vooral in het gesprek met de ouders komt dit zeer nadrukkelijk naar voren. Zij spreken met veel waardering over de school.

De jury is van oordeel dat SBO Michaëlschool op basis van de waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School speciaal basisonderwijs toekomt.
Juryrapport Excellente Scholen 2015 - 2017

  

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
{module:"Newsletter",group_id:""}