Toppers

Toppers

Wij zijn  de Toppers en we krijgen les van juf Paulien en meester Marcel. 

We zijn groep 8b en werken echt  hard want we willen volgend jaar naar de Middelbare school. We hebben extra vakken zoals Engels en ICT. In het voorjaar gaan we werken aan de musical en natuurlijk gaan we ook op kamp!! We hebben een Kanjertrainingspel gedaan waarin we ontdekten wat onze verschillen  én onze overeenkomsten zijn. Dat was heel verrassend. We proberen respectvol met elkaar om te gaan en als het een keer mis gaat zegt onze juf : “fouten maken mag” en “van fouten kun je leren”. We zeggen dan sorry en proberen het de volgende keer beter te doen. 

Groeten van de Toppers