Positief schoolklimaat

Positief schoolklimaat

Wij vinden het van wezenlijk belang dat onze leerlingen zich veilig voelen. Pas dan komen ze toe aan het optimaal benutten van hun mogelijkheden. Een duidelijke en vooral voor leerlingen herkenbare structuur en een sfeer van vertrouwen zijn daarbij erg belangrijk.

Het is belangrijk dat leerlingen zich bewust worden van hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, zonder dat daar een waardeoordeel aan wordt verbonden. In een dergelijk klimaat wordt iedereen geaccepteerd zoals hij is.Dit wil niet zeggen dat alles zomaar wordt goedgekeurd. Binnen de school zijn er duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan en wat wel en niet kan en mag.

Positive Behaviour Support (PBS)

Sinds enkele jaren werken we met het programma Positive Behaviour Support (PBS). Dit programma is gericht op het positief opvoeden. Het is hierbij belangrijk dat we vooral gericht zijn op wat goed gaat en de leerlingen daar positieve feedback op geven. Voor de leerlingen hebben we de afspraken visueel gemaakt met posters die op verschillende plekken hangen. “Peebee” laat zien hoe het hoort.

Als leerlingen zich gedragen zoals we dat graag willen, kunnen ze een verrassing krijgen. Dat is een peebee-muntje. Met de groep sparen de leerlingen hiermee voor een beloning. Dat kan een leuke activiteit zijn, zoals een keer koken, maar ook bepaald speelgoed waarmee ze dan in de klas op de vrije momenten mogen spelen.

Een belangrijk onderdeel van PBS is het verzamelen van gegevens. Op grond daarvan kunnen we kijken wat goed loopt in de school en waar we nog zaken kunnen verbeteren. Voor alle leerlingen in de school is het belangrijk dat de dag zo voorspelbaar mogelijk verloopt. Dit proberen we o.a. te bereiken door een vaste, voor leerlingen herkenbare, dagindeling te hanteren. In iedere klas staat het dagelijks rooster op een vaste plek op het bord. Daarbij gebruiken we in alle klassen dezelfde pictogrammen (zie hieronder de pictogrammen voor de schoolbibliotheek).

Daarnaast is ook de voorspelbaarheid van het gedrag van de leerkracht belangrijk. De leerkrachten lopen dan ook tijdens het werken regelmatig volgens een vaste route door de klas, zodat de leerling precies weet wanneer hij of zij aan de beurt is om geholpen te worden. Het speelplein is leuk ingericht en biedt erg veel ruimte voor de leerlingen. De verschillende delen van het plein hebben een eigen functie. Zo is er bijvoorbeeld een gemarkeerde weg om over te rijden, een voetbalveldje en er zijn bankjes om lekker te kunnen “chillen”. Om het gevoel van veiligheid ook tijdens de pauzetijden zoveel mogelijk te waarborgen gaan de onderbouw en de bovenbouw apart buitenspelen.

In de pauzetijd lopen er altijd twee teamleden en vaak ook nog een stagiaire buiten om toezicht te houden en “Peebee” muntjes uit te delen aan leerlingen die leuk aan het spelen zijn. De leerkrachten dragen opvallende hesjes zodat de leerlingen hen snel kunnen herkennen.

Tijdens de 'Thee en tentoonstellingsavond' presenteren wij PBS aan onze ouders! 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
{module:"Newsletter",group_id:""}