Stage- en Opleidingsschool

Stage- en Opleidingsschool


                                 Erkend Leerbedrijf
Schoolopleider
Monique Teske


 
m.teske@kpoa.nl

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn er bij ons geen stageplaatsen meer beschikbaar.
Voor het schooljaar 2024-2025 zijn er nog een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar.
                                                                        

Binnen SBO Michaëlschool zijn stagiaires werkzaam.    

Wij hebben een grote diversiteit aan stage-verzoeken op onze school. Verzoeken van de volgende opleidingen kunnen we in behandeling nemen: PABO studenten, ICT-stagiaire, 3e & 4e jaars onderwijsassistenten, 3e & 4e jaars SPH, 3e jaars orthopedagogiek, ALO of Calo (gym).

Als je stage wil komen lopen, dan moet je er wel wat voor doen!

We hebben een Stageprotocol gemaakt waaraan stagiaires en leerkrachten zich moeten houden. In dit protocol staat o.a. het verloop van het aanmelden voor een stage.

I. Stage verzoeken worden alleen in behandeling genomen, indien alle gevraagde gegevens zijn aangeleverd. Vul het onderstaande stageformulier in, upload je CV en motivatiebrief.
II. Alle toekomstige stagiaires worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek om te kijken of het klikt met jouw toekomstige praktijk-begeleider.
III. Wanneer de keuze valt voor een stage op SBO Michaëlschool, dan heeft de schoolopleider telefonisch en/of per e-mail contact met de stagiaire.
IV. De schoolopleider legt contact met het teamlid (praktijk-begeleider), die de stageplaats aan wil bieden.
V. Ben je student aan de HU ( pabo), dan word je begeleid door Tamara de Koning..

Vervolgens informeert de schoolopleider de stagiaire over diverse zaken, zoals o.a. een professionele houding t.o.v. leerlingen, het plannen van een vast moment per week voor overleg met de praktijk-begeleider en het waarborgen van de privacy van de leerlingen.

De praktijk-begeleider is verder verantwoordelijk voor het verloop van de stage: De invulling van de dagen en gesprekken over opdrachten. Tevens wordt er samen gekeken, bij welke activiteiten de stagiaire wel en niet verwacht wordt om aanwezig te zijn (in de groep).

Wij vinden het belangrijk, dat als een student stage loopt op SBO Michaëlschool, de begeleiding gewaarborgd moet zijn, zodat de stagiaire zich kan ontwikkelen binnen zijn POP.

Het uitgangspunt is dat de stagiaire de regisseur is van zijn eigen ontwikkeling.

Competenties waaraan o.a. gewerkt kan worden op SBO Michaëlschool zijn:

· Openstaan voor kinderen met een hulpvraag.
· Leren omschrijven van gedrag.
· Begeleiden van sociaal-emotionele vorming.
· Coachen van kinderen.
· Vormgeven aan gedragsregulatie.
· Maken van handelingsplannen.
· Samenwerken met verschillende disciplines en stagiaires.
· Begeleiden, helpen, praten, ondersteunen en afspraken maken.
· Praten over het vak met praktijk-begeleider en medestudenten.
· Creëren van de eigen mogelijkheden.
· Kennismaken met therapievormen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De stagiaire krijgt via het KPOA een link om de VOG aan te vragen en hoe de kosten gedeclareerd kunnen worden. Indien de VOG niet binnen twee weken na het verkrijgenvan de link is ingeleverd, zal de stage per direct worden stopgezet tot het moment van inlevering. 

Opleidingsschool

SBO Michaëlschool is de enige SBO school binnen de stichting KPOA. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het professionaliseren van het begeleiden van PABO-studenten, zodat onze toekomstige collega’s met zorg en aandacht zich kunnen ontwikkelen.

Wij vinden het belangrijk om onze expertise te kunnen delen, maar het is zeker ook prettig en goed om als schoolteam geïnspireerd te raken door studenten. Met nieuwe ideeën en inzichten.

In juni 2016 hebben we het Keurmerk Opleidingsschool gekregen. We kunnen binnen ons team jaarlijks studenten van Hogeschool ITT plaatsen in verschillende leeftijdsgroepen.

Als PABO student, draai je mee als teamlid. Je krijgt ruimte om je te ontwikkelen in de groep en daar ervaring op te doen met onze specifieke doelgroep. Je doet ervaring op met werken in een multidisciplinair team, waarbij je o.a. kennis maakt met leerlingen met didactische en sociaal emotionele problemen en hoe leerkrachten daar mee om gaan.

We verwachten van jou een open, positieve instelling en dat je zoveel mogelijk deelneemt aan activiteiten die plaatsvinden op de dagen dat je er bent. We betrekken je dus bijvoorbeeld bij vergaderingen, een werkgroep, een huisbezoek of een oudergesprek. Tevens ben je welkom op sommige studiedagen.

De begeleiding wordt verzorgd door de praktijk-opleider, in samenwerking met de schoolopleider. De praktijkopleider en de schoolopleider zijn beiden getraind en ervaren in het begeleiden van ‘toekomstige collega’s’.

We hopen dat je bij ons een mooie, bijzondere en zeer zinvolle ervaring in je opleiding tot leerkracht krijgt.

Om stage bij ons te kunnen lopen dien je dit formulier, volledig ingevuld, te mailen aan m.teske@kpoa.nl

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
{module:"Newsletter",group_id:""}