Keien

Keien

Wij zijn een groep met twee juffen. We zijn een middenbouw groep en de meeste kinderen zijn 8 of 9 jaar oud en een enkele zelfs 10.

Vooral in de eerste weken van het jaar besteden we bij de Keien veel tijd aan kennismaken met elkaar en oefenen we hoe je een goede groep kan vormen waarin je elkaar kan vertrouwen. Dat doen we door de lessen uit de Kanjertraining en het doen van veel spelletjes/oefeningen. Daardoor leren we elkaar niet alleen goed kennen, maar leren we ook wat er belangrijk is om samen een goede groep te zijn.

Op school en in de klas werken we met het programma Positive Behaviour Support (PBS). Dit programma is gericht op het positief opvoeden. Het is hierbij belangrijk dat we vooral gericht zijn op wat goed gaat en de leerlingen daar positieve feedback op geven. Voor de leerlingen hebben we de afspraken visueel gemaakt met posters die op verschillende plekken hangen. Bij de start van het schooljaar komen alle afspreken nogmaals voorbij.

Daarnaast werken we natuurlijk ook keihard! We starten de dag met taal of lezen en gaan dan in de rekengroep rekenen (klassendoorbroken). Zo werken we allemaal op ons eigen niveau. De rest van de vakken doen we in onze eigen groep. Omdat we lezen heel belangrijk vinden, besteden we daar veel aandacht aan. Niet alleen aan het technisch lezen, maar ook oefenen we veel om teksten (beter) te begrijpen. We lezen ook iedere dag met veel plezier voor. Dit jaar gaan alle kinderen een boekenbeurt doen. Zo stimuleren we het lezen en oefenen de kinderen met presenteren voor de klas. Daarna gaan we aan de slag met een spreekbeurt.

Natuurlijk wordt er ook tijd besteed aan aardrijkskunde, natuur, verkeer en geschiedenis. Door middel van filmpjes, verhalen, leuke teksten en opdrachten duiken we in alles wat er om ons heen is en wat er vroeger is gebeurd. Daarnaast gymmen we iedere maandag en woensdag en komt juf Jacqueline ook weer handenarbeid geven in onze klas.

We gaan er een keileuk jaar van maken!

Groetjes juf Marieke en juf Julianne