Keien

Keien

Een groep op SBO Michaëlschool waarin vaak leerlingen zitten, die het jaar ervoor in verschillende onderbouw groepen zaten met een aantal nieuwe leerlingen, die van het reguliere onderwijs instromen.
Doordat we starten met een groep, die elkaar nog niet zo goed kent, besteden we aan het begin van het jaar veel aandacht aan het leren kennen van elkaar in verschillende situaties.
Met wie kan ik goed spelen en met wie kan ik goed samenwerken. Zo smelten we in een paar weken samen tot een hechte groep, waarin we proberen om een veilige sfeer en goed leer-klimaat te creëren.
Zo lijmen de leerlingen zich vervolgens ook vast aan onze klassse-kei…tot één grote Kei.

De Keien zijn:

en wij -de juf en meester- hebben er heel veel zin in, om er een KEI- leuk jaar van te maken!!  

Bij de keien horen, betekent naast hard werken, ook goed zorgen voor elkaar en als we goed doorwerken hebben we  genoeg tijd om leuke dingen met elkaar te doen.
Elke dag begint met een taalles en daarna gaan we rekenen in verschillende groepen op niveau.
Daarna is er tijd voor lezen en nog een hele hoop andere vakken, zoals spelling, aardrijkskunde (provincies en wat is er allemaal te zien en te doen in Nederland), tekenen en handvaardigheid, geschiedenis (we beginnen met de Romeinen), Engels, natuur en nog veel meer.
De Keien krijgen huiswerk van Nieuwsbegrip en ze doen dit schooljaar eerst een boekenbeurt en daarna nog een spreekbeurt (met Power Point).
Het is fijn als ouders dit samen met hun zoon of dochter voorbereiden.   

Daarnaast willen we graag dat de Keien meer leren over de wereld om ons heen, dus samen kijken we vaak ook naar het ochtend Jeugdjournaal.

Fijn, als ouders 's avonds ook kijken -met hun kind(eren)- naar het Jeugdjournaal of Klokhuis, dit is gezellig en leerzaam.

Groeten van de Keien!