Spetters

Spetters

De Spetters, de aanvangsgroep van SBO Michaëlschool.

Bij de Spetters zitten jonge kinderen die leren door te spelen en te werken. Het lokaal vormt een speelleeromgeving die kinderen stimuleert om nieuwsgierig te zijn en uitdaagt met rijke materialen en activiteiten. Doordat er samen met de onderwijsassistent gewerkt wordt, kunnen wij nog beter aansluiten bij de mogelijkheden van kinderen en helpen we ze verder bij hun ontwikkeling.

Bij de Spetters wordt thematisch gewerkt. De leerlingen werken aan tafel, in circuit en in hoeken. Spelen en leren gaan hand in hand in spelsituaties waarin plezier, motivatie en ontwikkeling worden gecombineerd. Wij zijn er van overtuigd dat de leerlingen zich veilig moeten voelen en genoeg tijd moeten krijgen om in de groep tot spelen en leren te kunnen komen. Hiervoor is de interactie met klasgenootjes en leerkrachten van groot belang. Ook stimuleren wij de leerlingen om thuis met het geleerde bezig te gaan. Wij werken samen met ouders door oefenopdrachtjes mee te geven. Hierbij kunt u denken aan zoeken naar materialen die beginnen met een bepaalde letter(klank) of een leesblad om het lezen te oefenen.

Volgens de kinderen is de belangrijkste regel in ons klasselied: “Wij zijn de Spetters, wij zijn een vriendengroep”, want naar school gaan en samen leren is fijn bij de Spetters.

Juf Diane en Juf Aletta