Zorgpartners

Zorgpartners

Kinderoefentherapie

Mijn naam is Hilda Eikenaar. Ik ben als kinderoefentherapeute al flink wat jaren werkzaam op SBO Michaëlschool. De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, rennen, klimmen, voetballen en fietsen. Bewegen is van alle leeftijden en behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren , zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.
Maar er zijn ook kinderen bij wie niet alles “vanzelf”gaat. Denkt u als ouder bijvoorbeeld wel eens:

Net als u maken veel ouders zich wel eens zorgen om hun kind. Soms op basis van eigen observaties, soms na signalen van anderen, bijvoorbeeld de leerkracht op school. 
Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat het goed, maar soms loopt het kind een achterstand in zijn motorische ontwikkeling op. Bijvoorbeeld balansproblemen, problemen met de grove motoriek (springen, hinkelen, huppelen), of problemen met de fijne motoriek (knutselen,schrijven, veters strikken, met mes en vork eten)
Een kind met een motorische achterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om een vaardigheid onder de knie te krijgen.

Leerling-bespreking 

Tijdens een leerling-bespreking kan naar voren komen dat er mogelijk sprake is van een probleem met de motoriek. De huisarts of de jeugdarts kan het kind verwijzen voor een motorisch onderzoek en of behandeling. Vervolgens wordt het kind aangemeld bij de kinderoefentherapeut. Bij het motorisch onderzoek zijn de ouders, de leerkracht  en de arts direct betrokken.
Naar aanleiding van het onderzoek stelt de oefentherapeut een behandelingsplan op.
Tijdens de behandelingen staat plezier in bewegen voorop. In een ruime lichte oefenruimte en  met behulp van uitnodigend oefenmateriaal leren de kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is. In een veilige en rustige omgeving traint een kind bijvoorbeeld het touwtje springen. Na enig oefenen is het kind in staat om aan deze activiteit tijdens het spelen op het schoolplein mee te doen.

Het doel is de kinderen meer zelfvertrouwen in bewegen te geven.

Tijdens het verloop van de behandelingen is er regelmatig contact met de ouders en leerkracht. D.m.v. een contactschriftje worden de ouders over iedere behandeling geïnformeerd.  Adviezen en aanwijzingen ten aanzien van de motoriek worden uitgewisseld. Ook kan het zijn dat oefeningen thuis of in de klas extra worden geoefend.
De behandelingen oefentherapie Cesar worden vergoed door de basisverzekering en de aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar.


Oefentherapeuten Amersfoort (praktijk voor oefentherapie Cesar en kinderoefentherapie)

H. Eikenaar (Y. Heddema, W. van Dijkhuizen)
mob: 06 - 36058888 / tel: 033 - 4450175
Internet: www.kinderoefentherapieamersfoort.nl  

 

 

Logopedie

Wat behandelt de logopedist?

Op SBO Michaëlschool kan uw kind logopedisch behandeld worden. De logopedist helpt uw kind bij problemen met:

Hoe kan ik logopedie aanvragen?

Als u zelf, of de leerkracht logopedie wenst voor uw kind, kunt u naar de huisarts gaan. Als deze akkoord gaat, krijgt u een verwijzing. Hiermee kunt u een afspraak maken op onze werkdagen via het algemene telefoonnummer, of via de email. U mag het ook aan de leerkracht doorgeven, die meldt het dan aan ons. Ook kinderen van andere scholen of oudere patiënten kunnen worden behandeld op deze locatie.

Wie is de logopedist?

Merel Streefkerk, aanwezig op SBO Michaëlschool op maandag, dinsdag en vrijdag, 06-53270225

Logopedie binnen school is een goede aanvulling op het enthousiaste team. Er vindt makkelijk overleg en overdracht plaats. Op deze manier kunnen wij met zijn allen zorgen voor een optimaal leerklimaat voor uw kind.

Wij streven ernaar het leren altijd leuk en motiverend te maken! 

Verzekering

Logopedie zit in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Dit betekent dat het vergoed wordt. Door de speciale eisen van enkele zorgverzekeraars, wordt soms behandeling op school niet vergoed. Dan verwijzen wij u graag naar onze hoofdvestiging aan de Albatrosstraat te Amersfoort.
Uiteraard bent u als ouder/verzorger van harte welkom om bij de behandelingen aanwezig te zijn.
Sommige verzekeraars stellen dit zelfs verplicht. Vraag hiernaar bij de aanmelding of stuur een email met uw vraag.

   

Graag tot ziens!
Merel Streefkerk

Hoofdlocatie

Logopedie-Extra
onderdeel van logopediepraktijk Albatrosstraat
Albatrosstraat 21
3815 KH Amersfoort

Algemeen telefoonnummer: 033-4751337 
(tussen 12.30-13.00 uur telefonisch bereikbaar)
www.logopedie-extra.nl
merel.logopedie.extra@gmail.com
Dependance
van Almondestraat 2                                                    
3814 RV Amersfoort
tel: 06-53270225

 

Onderschoolse dagbehandeling

In samenwerking met 's Heeren Loo wordt op SBO Michaëlschool Onderschoolse Dagbehandeling aangeboden (ODB). ODB is een laagdrempelige vorm van preventief handelen en interventie voor leerlingen die baat hebben bij ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit betreft bijvoorbeeld ondersteuning bij het aanleren van sociale vaardig-heden, het vergroten van weerbaarheid en het leren omgaan met gevoelens. De ODB wordt op verschillende manieren vormgegeven, te weten pleinbegeleiding (het aanleren van vaardigheden door het begeleid spelen op het plein), training (bijvoorbeeld faalangst-training) en therapie (in samenwerking met de psycho-motorisch therapeute). Zowel ouders als de leerkracht en het zorgteam kunnen leerlingen aanmelden voor de ODB. De hulpvraag en leerdoelen worden in samenwerking tussen ODB, school en ouders afgestemd. Wanneer een leerling deel kan nemen aan ODB zijn hier voor ouders geen kosten aan verbonden. 
                                                

Psycho-motorische therapie (PMT)

In samenwerking met 's Heeren Loo wordt er op school PMT gegegeven. Uiteraard alleen als ouders/verzorgers hier toestemming voor hebben gegeven.
Bij Psycho-motorische therapie ga je verschillende oefeningen doen. Deze lijken soms op de gymlessen op school. Het verschil is dat je bij PMT gaat oefenen wat je lastig vindt.