Logopedie

Logopedie

Omdat de logopedische screening vanaf schooljaar 2013-2014 niet meer wordt uitgevoerd door Eduniek, wordt logopedische screening opgenomen in het KPOA Onderwijs Expertisecentrum. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met LogoS.

Logos is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde logopedisten in de regio Amersfoort om op een verantwoorde manier de logopedische screening aan scholen te kunnen bieden. Het expertisecentrum zal gebruik maken van de procedure die LogoS hanteert. De logopedisten die deelnemen in het samenwerkingsverband zijn verdeeld over de verschillende scholen binnen de stichting. Hierbij is gekeken of de logopedist die de screening uitvoert niet werkzaam is in de wijk waar de school staat.

De hieronder staande informatie is verstrekt door LogoS.

De screening

Het doel van de screening is het vroegtijdig opsporen van leerlingen met een vertraagde en/of afwijkende spraak- en taalontwikkeling. Het screeningsinstrument dat gebruikt gaat worden is het taalscreeningsinstrument voor 4-6 jarigen.
Het taalscreeningsinstrument is gemaakt voor basisscholen en is een landelijk genormeerde screening, wat betekent dat de uitslagen van de kinderen vergeleken kunnen worden met een normgroep.

De leerlingen worden gescreend op:

De uitvoering

Leerlingen die voor de screening in aanmerking komen krijgen van de school een brief mee voor hun ouder(s)/verzorger(s). In deze brief wordt de screening aangekondigd en uitgelegd. Tevens wordt hierin aan ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk toestemming gevraagd voordat de screening kan plaatsvinden.
De screening vindt plaats op school in een ruimte die door de school ter beschikking wordt beschikking wordt gesteld. De screening duurt ±30 minuten per kind, inclusief de verwerking van de screeningsresultaten.
Na de screening ontvangt iedere leerkracht de uitslagen van de screeningresultaten.

De begeleiding van de ouder(s)/verzorger(s)

Na de bespreking met de leerkracht zullen de ouders , middels een brief, op de hoogte worden gesteld van de bevonden resultaten. Deze brief wordt door school meegegeven aan de kinderen. In deze brief wordt aangegeven of er wel of geen vervolg nodig is op de logopedische screening.

Dit vervolg kan bestaan uit:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
{module:"Newsletter",group_id:""}