• a-michaelschool.png
  • c-kinderen.jpg
  • doptreden.jpg
  • foto2.png

Welkom!

Beste Lezer,

Welkom op de website van SBO Michaëlschool. SBO Michaëlschool is een katholieke school voor Speciaal Basisonderwijs. Het is  een school voor leerlingen die door leer- en ontwikkelingsproblemen niet op de reguliere basisschool kunnen blijven. Leerlingen zijn welkom vanaf de kleuterleeftijd.


Graag laten wij U kennis maken met onze school en hoe we de begeleiding voor de aan ons toevertrouwde leerlingen vorm en inhoud geven. Heeft u vragen of opmerkingen, mail of bel ons op 
033 472 1604.

 

Heeft u vragen over onze onderwijskwaliteit? In januari 2015 heeft ons team het predicaat Excellente School 2014 ontvangen. Kijk naar dit leuke filmpje. De inspectie van het Onderwijs heeft in maart 2014 onze school bezocht. Wij verwijzen graag naar ons positieve inspectierapport. 

 

Wij zijn vooral erg trots op het gemiddelde cijfer dat onze ouders de school geven. 


 eva

 

 

 

// Afmeldformulier

Voer uw gegevens in en
meld hier uw kind af!
Naam kind
Klas
Reden